Vrijwilliger worden

 

ANBI status

Wist U dat donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting ? Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

De Stichting AED Nieuw-Vennep is op 2 april 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling en is dit met terugwerkende kracht vanaf 19 oktober 2012. 

KvK nummer 56291574
fiscaal nr. 8520.60.488
www.belastingdienst.nl

Een ANBI is een instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.  Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken. Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet. Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Zie voor meer gedetailleerde informatie de site van de Belastingdienst.

Wij spreken graag met U over giften, sponsoring en de benodigde overeenkomsten.

Bestuursverslag_AED_2022.pdf

Bestuursverslag 2021

Download jaarverslag 2020

Download jaarverslag 2019