Vrijwilliger worden

Doelstellingen Stichting AED Nieuw-Vennep

Doelstellingen van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten, zijn:

1.1  In Nieuw-Vennep de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten door het opzetten van zes-minuten-zones binnen Nieuw-Vennep, binnen welke zones automatische externe defibrillators (AED’s) toegepast worden door hiervoor opgeleide burgerhulpverleners.

1.2  Het stimuleren van reanimatie-onderwijs.

1.3  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of dit bevorderen.

Onze specifieke doelstellingen voor 2022 en verder   zijn:

  1. Het zorgen voor voldoende AED’s per zes-minuten-zone in Nieuw-Vennep en in Haarlemmermeer Zuid (gebied onder de Bennebroekerweg) die vierentwintig uur per dag bereikbaar zijn.
  2. Opleiden van burgers en met name ook scholieren in BLS reanimatie.
  3. Het nascholen, begeleiden en nazorg verlenen aan de bij onze stichting aangesloten burgerhulpverleners